Kobieta dla Kobiet

Kobiety powinny mieć stworzone warunki dla wolności wyboru w sprawie drogi życiowej, planowania kariery i życia rodzinnego.

Obecnie wolność wyboru drogi życiowej przez kobiety ma charakter jedynie deklaracyjny. Kobiety wykształcone , przygotowane do pracy zawodowej nie mogą realizować swych planów.

Musimy język ustaw gwarantujących prawa kobietom przełożyć na codzienną praktykę życiową w której wynagrodzenie w pracy nie zależy od płci lecz od dobrze realizowanych obowiązków zawodowych.

Jestem kobietą aktywną zawodowo, ale nie przeszkadza mi to jednak w posiadaniu szczęśliwej rodziny i prowadzeniu udanego życia małżeńskiego. Jestem przekonana, że wiele kobiet pragnie zarówno założyć rodzinę jak również realizować swoje zawodowe pasje. Mym celem jest umożliwienie im tego.

 

Wspomnienia z przeszłości:

Kobiety kandydują, kobiety głosują.

Regionalna Prezentacja Karty Kobiet
(06.09.2001r.) 

10 powodów,
dla których warto głosować na kobiety:

  1. Kobiety najlepiej rozumieją potrzeby swoje i rodzin. Tylko szeroka reprezentacja kobiet w samorządzie zapewni ich uwzględnianie.

  2. Są dobrze wykształcone i mają odpowiednie kompetencje do sprawowania funkcji publicznych - np. Condolezza Rice, prof. Ewa Łętowska, Gro Harlem Bruntland, Margaret Thatcher - ale rzadko są do nich dopuszczane.

  3. Kobiety łagodzą polityczne obyczaje. Życie polityczne z udziałem kobiet jest spokojniejsze, bardziej stabilne.

  4. Kobiety lubią konkrety.

  5. Kobiety najczęściej angażują się w życie publiczne nie tyle z powodu osobistych ambicji politycznych, ale przede wszystkim z potrzeby publicznego działania.

  6. Nie ma pełnej demokracji bez silnej reprezentacji kobiet w samorządzie.

  7. Komitety Wyborcze mogą jedynie stworzyć warunki zachęcające kobiety do kandydowania - ale to od kobiet głosujących w wyborach zależy czy zostaną one wybrane.
  8. To, kogo wybierzesz będzie miało wpływ na poziom i jakość Twojego życia.

  9. Wykorzystaj swoje prawo głosu. Czytaj programy, ulotki - sama podejmij decyzję.

  10. Większa reprezentacja kobiet w samorządzie przybliża Polskę do europejskich standardów.

Ale przede wszystkim głosuj - następna taka okazja dopiero za 4 lata!