Mój pomysł na...

GOSPODARKĘ,

która daje szansę pracy ludziom aktywnym, rzetelnym, kompetentnym.Jestem praktykiem gospodarki. Moja firma umożliwiła powstanie około 3000 nowych miejsc pracy, a jej dziełem są takie inwestycje jak na przykład krakowski Park Wodny. Wiem jakie przeszkody uniemożliwiają tworzenie nowych. Najważniejsze jest jest odbiurokratyzowanie działalności gospodarczej. Trzeba zdjąć z przedsiębiorców setki obowiązków, które nie przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy, a są jedynie obciążeniem.Należy zwiększyć swobodę w kształtowaniu umów o pracę. Kodeks pracy nie może być kagańcem nałożonym przez związki zawodowe na pracodawców. W tej chwili chroni jedynie on związkowych przywódców, uniemożliwiając przyjmowanie do pracy nowych roczników absolwentów. Młodzi ludzie potrzebują zdobywać nowe doświadczenia, ciągle chcą się uczyć - oni nie chcą się wiązać na lata z jednym pracodawcą. Zmiany w kodeksie pracy powinny umożliwić im pracę na czas określony, pracę na zastępstwo oraz zniesienie obowiązku popłacania składek ZUS w pierwszym roku pracy traktowanym jako staż.

SPOŁECZEŃSTWO,

aktywne i świadome swych praw obywatelskich.Stoję na czele "Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju", które propaguje rozwój przedsiębiorczości oraz wspiera aktywne postawy obywatelskie w społecznościach lokalnych. W ostatnich latach moje stowarzyszenie zorganizowało szereg szkoleń i spotkań konsultacyjnych. Zajmujemy się doradztwem gospodarczym i pomocą prawną. Nasza działalność skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców terenów wiejskich województwa małopolskiego. Im najbardziej jest potrzebna rzeczowa i kompetentna informacja na temat zmian prawnych, warunków przystąpienia do Unii Europejskiej oraz zasad korzystania ze środków pomocowych.W czasie wakacji dzieciom z terenów wiejskich naszego województwa proponujemy spędzenie w Krakowie Najpiękniejszego Dnia Lata. Przez dwa miesiące wakacji Kraków w ramach akcji rok rocznie odwiedziło ok. 2000 dzieci, dla których czasami jest to jeden beztroski dzień w trakcie lata.

PAŃSTWO,

stabilne i bezpieczne, oparte na uczciwych i prostych zasadach podatkowych.Jestem przekonana, że Rzeczpospolita jest w stanie zapewnić wszystkim spokój i bezpieczeństwo. Celem do tego jest odpowiedzialne gospodarowanie groszem publicznym zarówno po stronie wydatków jak i przychodów. Podatek liniowy w wysokości 15 % jest rozsądną i uczciwą propozycją. Wszyscy będą płacić 15 groszy podatku z każdej zarobionej złotówki, a jednocześnie nie będzie dopuszczona możliwość korzystania z ulg czy w inny sposób omijania systemu podatkowego. Taki podatek jest najlepszy dla osób mało i średnio zarabiających nie mających możliwości odliczeń podatkowych czy korzystania z usług doradcy podatkowego.Pieniądze, które wszyscy wspólnie płacimy do budżetu powinny być przejrzyście i odpowiedzialnie wydawane, dlatego opowiadam się za likwidacja funduszy i agencji celowych.

KOBIETY,

powinny mieć stworzone warunki dla wolności wyboru w sprawie drogi życiowej, planowania kariery i życia rodzinnego.Obecnie wolność wyboru drogi życiowej przez kobiety ma charakter jedynie deklaracyjny. Kobiety wykształcone , przygotowane do pracy zawodowej nie mogą realizować swych planów. Musimy język ustaw gwarantujących prawa kobietom przełożyć na codzienną praktykę życiową w której wynagrodzenie w pracy nie zależy od płci lecz od dobrze realizowanych obowiązków zawodowych. Kobiety mogą realizować się również w pracy zawodowej do której są przygotowane często lepiej niż mężczyźni.Jestem kobietą aktywną zawodowo, ale nie przeszkadza mi to jednak w posiadaniu szczęśliwej rodziny i prowadzeniu udanego życia małżeńskiego. Jestem przekonana, że wiele kobiet pragnie zarówno założyć rodzinę jak również realizować swoje zawodowe pasje. Mym celem jest umożliwienie im tego.