Małopolskie Forum Kobiet

Pomysł zawiązania MFK narodził się wśród małopolskich pielęgniarek. Jesteśmy liczną grupą zawodową, co mamy nadzieję przełoży się 27 października 2002 na... elektorat. Dzięki odrodzonemu 11 lat temu samorządowi zawodowemu nauczyłyśmy się sięgać po narzędzia demokracji. Chcemy tym doświadczeniem podzielić się z innymi kobietami, gotowymi wziąć udział w życiu publicznym.

Transformacja ustrojowa odmieniła schematyczne postrzeganie profesji pielęgniarskiej (podać leki, zrobić zastrzyk). Wiele z nas skorzystało z szansy przejścia na kontrakty, założyło własne firmy, uprawia wolny zawód, niektóre zarządzają dużymi szpitalami (Wadowice, Tarnów). Do tych przeobrażeń niezbędna była wiedza menedżerska; rewolucji uległa koncepcja zdobywania nowych kwalifikacji - zaczęła podążać za wymogami życia. Wszyscy słyszeli o zwolnieniach w służbie zdrowia. Samorząd tworzył na gorąco udane programy walki z bezrobociem.

Ostatnia dekada to czas niespotykanej na tę skalę w Polsce zawodowej aktywizacji kobiet. Udowodniły, że są dobrze wykształcone, kreatywne, silne psychicznie, odpowiedzialne, wrażliwe, posiadają intuicję. Ten kapitał wciąż nie jest dostatecznie wykorzystywany na forum publicznym, a na pewno gwarantowałby lepszy styl rządzenia. Jeśli jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, to kobiety nie mogą pozostać na jego marginesie. Małopolskie Forum Kobiet jest ofertą dla nich. Tym atrakcyjniejszą, że zdecydowanie usytuowaną ponad skompromitowanymi podziałami politycznymi.

Z racji wykonywanego zawodu pielęgniarki stoją najbliżej ludzkich dramatów; biedy, bezrobocia, krzywdy. Nie muszą jak inni kandydaci do wyborów samorządowych okazjonalnie wysłuchiwać, co myślą mieszkańcy Krakowa / regionu małopolskiego. Podopieczni codziennie informują je o biurokracji w opiece społecznej, przerostach administracji, wynaturzeniach władzy, korupcji.

Doskonale znamy mankamenty ochrony zdrowia. Sektor ten wymaga korekt, ale nie zasługuje na potępienie wszystkiego w czambuł.

Nie chcemy dawać gotowych recept na uzdrowienie, ale wiemy, jak bez wielkich nakładów poprawić funkcjonowanie tej ważnej dziedziny życia.
Zdajemy sobie sprawę, że to nie wystarczy na program wyborczy.

Szukamy sojuszników spoza naszego kręgu; biorących aktywny udział w życiu gospodarczym, legitymujących się sukcesami. I w ten sposób w naszym polu zainteresowania znalazła się Ewa Bielecka. Forum widzi w niej kandydatkę na prezydenta miasta Krakowa.
Swoją aktywność publiczną Ewa Bielecka rozpoczęła na początku lat dziewięćdziesiątych (!) poprzez działania społeczne ( z biegiem czasu charytatywne) w samorządach oraz stowarzyszeniach zawodowych. Była Radną Miasta Krakowa w latach 1994 - 98 oraz III kadencji zapoczątkowanej w 1998 r. Daje to doskonały punkt wyjścia: poznała najistotniejsze problemy Krakowa, sprawdziła się na polu organizacji i zarządzania dużymi zespołami ludzkimi.

W ramach działalności deweloperskiej założonej przez E. Bielecką spółki Super Krak S.A. (do dziś pełni w niej funkcję prezesa Rady Nadzorczej) zostały wybudowane: Geant. OBI, stacja benzynowa ARAL. Park Wodny i Multikino. Jej ideą fix stało się tworzenie dobrego prawa dotyczącego rozwoju gospodarki, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy. Przygotowywała materiał ekspercki dla zespołu ds. odbiurokratyzowania gospodarki. Zdobyte doświadczenie z pewnością zaowocuje, jeśli zostanie wybrana.
Dokonania menedżerskie kandydatki przedstawia materiał dołączony do tej informacji. Tu skupić chcemy się na jej niektórych cechach charakteru. Obserwowałyśmy jej działalność publiczną, angażowanie się w sprawy kobiet od wielu lat, pełne polotu imprezy dla dzieci (po studiach na AWF pracowała w szkole) i znakomite umiejętności prezentacji swoich przedsięwzięć charytatywnych w mediach.
Połączenie kompetencji, intuicji, wrażliwości, konsekwencji, skuteczności w działaniu i sprawności organizacyjnej jest siłą kandydatki Małopolskiego Forum Kobiet.