Rotary International

Międzynarodowa organizacja, której dzieje zaczęly się od 23 lutego 1905, gdy powstał "Rotary Club of Chicago". Główna siedziba RI znajduje się obecnie w Evanston, w stanie Illinois, w USA. Rotary, pierwsza światowa organizacja klubów służby, została powołana przez adwokata Paula P. Harrisa. Rotary jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli świata biznesu i innych zawodów na całym świecie, którzy za ważną uważają działalność w zakresie - niesienia pomocy humanitarnej, promowania wysokich standardów etycznych we wszystkich zawodach, przyczynania się do budowania pokoju na świecie - lepszego zrozumienia narodów.

Rotary zrzesza 1,2 mln mężczyzn i kobiet, należących do blisko 27 tysięcy klubów Rotary w 149 krajach i 39 regionach geograficznych. Zbliża do siebie ludzi wszystkich ras, wyznań religijnych i poglądów politycznych w przyjaznej atmosferze współdziałania.Rotary International działa w skali światowej w trzech płaszczyznach: klubów, dystryktów i międzynarodowej.

Kluby Rotary w Polsce tworzą Dystrykt 2230, do którego należą od roku 2000 także kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy. Rotary Wanda jedyny w Europie kobiecy klub działa w Krakowie od od 3.07.1999r. i zrzesza 21 kobiet. Jestem jego członkiem od 2001 roku.