Działalność Społeczna

Uczestniczę w działalności wielu organizacji społecznych mających na celu rozwój gospodarczy i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.


Wspólną ideą działalności tych wszystkich instytucji jest koncentracja na kilku najistotniejszych kwestiach: walce z bezrobociem, poprawie systemu podatkowego, popularyzacji idei integracji europejskiej, sprawach budownictwa mieszkaniowego oraz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.


Powołane zostały w tym celu Zespoły Ekspertów, które mają za zadanie zebrać najważniejsze materiały, a następnie opracować profesjonalne programy i strategie rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych naszego kraju.


W latach1994-1998 byłam Radna Miasta Krakowa. W ramach prac w radzie byłam Przewodniczącą Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. Komisja ta zajmuje się m.in. sprawami inwestycji gminnych, majątkiem gminy oraz gospodarowaniem nieruchomościami.

Od roku 1998 jestem Radną Miasta Krakowa III Kadencji.