Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju"

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy  z dnia 28.04.2005r.   Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 

 


Stowarzyszenie
"Na Rzecz Rozwoju"